Inchiriez bobcat Bucuresti

Inchiriere bobcat orice zona Bucuresti si proximitate: Ilfov, Pipera, Baneasa, etc

Inchiriez bobcat Bucuresti

Inchiriez bobcat in Bucuresti la preturi ieftine/avantajoase.

Preturile pentru inchiriez bobcat Bucuresti prestate sunt avantajoase si accesibile pentru orice buget. Estimarea pretului se poate face la telefon sau la fata locului.

Inchiriez bobcat Bucuresti si Ilfov cu utilitare 3,5 tone si muncitori civilizati pentru manipulare.

Oferim inchiriere in orice sector ( inchiriez bobcat sector 1, inchiriez bobcat sector 2, inchiriez bobcat sector 3, inchiriez bobcat sector 4, inchiriez bobcat sector 5, inchiriez bobcat sector 6) si din proximitate ( inchiriez bobcat ILFOV, Mogosoaia,  Chitila, Buftea, Otopeni, Rudeni, Baneasa, Snagov,  Pipera, Tunari, Cornetu, Bragadiru, Domnesti, Rosu, Dragomiresti, Popesti-Leordeni, Jilava, Magurele etc).

Preturile noastre sunt negociabile in functie de cantitatea comandata, iar clientii fideli beneficiaza de preturi speciale. Disponibilitate NON-STOP.

Nivelare teren si inchiriez bobcat orice zona Bucuresti si din proximitate: Ilfov, Pipera, Baneasa, etc.

Inchiriez bobcat in:

  • sector 1: Bucuresti: Bucurestii Noi , Aviatiei , Victoriei , Domenii , Dorobanti , Floreasca , Romana , Plevnei , Grivita , Pajura;
  • sector 2 : Bucuresti: Colentina , Floreasca , Mosilor , Iancului , Obor , Pantelimon , Stefan cel Mare , Tei , Fainari;
  • sector 3 : Bucuresti:Alba Iulia , Prevederii , Salajan , Unirii , Vitan , Universitatii , Rosseti , Victoriei , Nicolae Grigorescu , Dristor , Decebal , Titan , Blv. 1 Decembrie , Chisinau;
  • sector 4 : Bucuresti: Oltenitei , Tineretului , Giurgiului , zona Filaret , Brancoveanu , Aparatorii Patriei , Vacaresti , Luica , Obregia , Secuilor , Racovita;
  • sector 5 :Bucuresti: Rahova , Panduri , Cosbuc , Uniri , Salaj , Pieptanari , Ferentari , Alexandriei , Victoriei , 13 Septembrie , Nasaud , Viilor , Petre Ispirescu;
  • sector 6 :Bucuresti: zona Timisoara , Iuliu Maniu , Drumul Taberei , Militari , Lujerului , Crangasi , Plevnei , Timisoara , Gorjului , Uverturii , Valea Oltului , Compozitorilor , Prelungirea Ghencea , Valea Argesului ;